Säljhemligheter: Det du tror på kommer att manifestera sig

Om du tror att ”kalla” samtal inte fungerar och att det är ett slöseri med din tid så kommer naturligtvis kalla samtal att misslyckas för dig. Det spelar ingen roll att det inte ligger någon sanning i vad du tror och att massor av säljare över hela världen gör stora affärer bara genom telefonen.

Anthony IannarinoDu behöver inte ändra åsikt helt och fullt. Det räcker med att du börjar se på den här formen av nykundsbearbetning som något som man behöver en viss skicklighet för att göra bra. Förmodligen gillar du inte kalla samtal för att du inte har den här kunskapen. Men om du börjar förändra detta kan även du använda detta effektiva sätt att skaffa prospekt.

Det finns andra saker som du kan tro på som också kan stå i vägen för din framgång som att försäljning i stort inte är något du gillar eller att alla prospekt blir så nedringda så att du inte har en chans. Kanske du till och med tror att de som vinner affärer gör detta på något misstänkt sätt. Som du förstår leder inte sådana tankar till några affärer.

Identifiera dina negativa trossatser och arbeta på att få bort dem. Du kan byta ut negativa föreställningar mot positiva och stärkande i stället. Erkänn för dig själv att vad du tror på är det som påverkar dina handlingar och hur du handlar påverkar dina resultat.

Att vara säljare är ett tufft yrke och därför är dina föreställningar så viktiga.

S. Anthony Innarino som driver ”The sales blog” vill understryka vikten av att ha rätt sorts föreställningar som säljare.

Kjell Meyer

Källa: ”You Are Manifesting Your Negative Beliefs”

About Kjell Meyer

Kjell Meyer har 30 års erfarenhet av försäljning av tjänster (framförallt finansiella tjänster). Meyer har rekryterat och tränat säljare sedan 1990 samt drivit egen konsultverksamhet inom säljutveckling i flera år. Kjell Meyer har medverkat vid försäljningen av flera svenska och utländska fotbollsspelare till internationella toppklubbar.